پورتال های اطلاعات - قسمت 12

پورتال های اطلاعات - قسمت 12

منظور از پورتال مکانیزمی است که در بازارهای الکترونیکی، فروشگاه های الکترونیکی و انواع دیگر تجارت الکترونیکی (مانند تجارت بین سازمانی، آموزش الکترونیکی و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد. با گسترش استفاده از اینترانت ها و اینترنت، بیشتر سازمان ها با سرریز اطلاعات در سطوح مختلف رو به رو هستند. اطلاعات در اسناد متعدد، پیام های پست الکترونیکی و پایگاه های داده در موقعیته های مختلف و سیستم های مجزا پراکنده شده است. یافتن اطلاعات مرتبط و دقیق معمولاً بسیار وقت گیر بوده و برای این منظور باید به چندین سیستم دسترسی داشته باشید.

کارمندان سازمان مقدار زیادی از وقت خود را برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به هدر می دهند. یک راه حل برای این مشکل استفاده از پورتال ها است. منظور از پورتال مدخل اطلاعات است. پورتال ها مشکل سریز اطلاعات را حل می کنند و به افراد امکان می دهند تا اطاعات مورد نظر خود را در اینترنت با استفاده از تکنیک های جستجو در محیطی مبتنی بر اینترانت جستجو کنند. منظور از پورتال اطلاعات یک نقطه دسترسی واحد از طریق مرورگر وب به اطلاعات حیاتی تجاری است که در داخل و خارج از سازمان قرار دارند. بیشتر پورتال های اطلاعاتی، دارای قابلیت شخصی سازی نیز هستند.

پورتال ها تعاریف و اشکال گوناگونی دارند. یک روش برای تمایز بین آن ها مشاهده محتوای آن ها است که می تواند بسیار محدود یا گسترده باشد، یا مخاطبین آن ها است که می تواند بسیار متفاوت باشد. در ادامه شما را با شش نوع مختلف از پورتال ها آشنا می کنیم:

1- پورتال های تجاری (عمومی):

پورتال هایی که محتوا را برای انجمن های مختلف ارائه می دهند و رایج ترین پورتال ها در اینترنت هستند. هرچند کاربران می توانند این پورتال ها را شخصی سازی کنند، با این وجود این نوع پورتال ها برای مخاطبین عام طراحی شده اند و محتوای رایجی را به صورت بلادرنگ ارائه می دهند. نمونه هایی از این نوع سایت ها عبارتند از: yahoo.com ، aol.comو msn.com.

 -2پورتال های شرکتی:

پورتال های شرکتی دسترسی سازمان یافته ای به محتوای غنی در درون خود شرکت یا انجمن های وابسته به شرکای شرکت را ارائه می دهند. این نوع پورتال ها با نام پورتال های سازمانی یا پورتال های اطلاعات سازمانی نیز شناخته می شوند.

 -3پورتال های انتشاری:

پورتال هایی که برای انجمن هایی یا علایق خاص طراحی شده اند. معمولاً در این نوع پورتال ها شخصی سازی محتوا صورت نمی گیرد، اما دارای ویگی های پیشرفته جستجو و قابلیت های برقراری ارتباط متقابل هستند، نمونه هایی از این سایت ها عبارتند از: techweb.com و zdnet.com .

 

 پورتال های تجاری +پورتال های شرکتی+پورتال های انتشاری+پورتال های شخصی+پورتال های سیار+پورتال های صوتی

 -4پورتال های شخصی:

پورتال هایی که اطلاعات فیلتر شده خاصی را برای افراد ارائه می دهند. محتوای ارائه شده بسیار محدود بوده و معمولاً بسیار شخصی می باشند و مخاطبین آن ها بسیار اندک هستند.

 -5پورتال های سیار:

پورتال هایی هستندکه از طریق ابزارهای سیار قابل دسترسی هستند. هرچند بیشتر پورتال های فوق الذکر مبتنی برPCهستند، امروزه تعداد زیادی از پورتال ها از طریق ابزارهای سیار قابل دسترس هستند. یک نمونه از این پورتال های سیار i-mode است.

 -6پورتال های صوتی:

پورتال های صوتی وب سایت ها و معمولاً پورتال هایی هستند که دارای رابط های صوتی می باشند. این بدان معنا است که می توان از طریق تلفن های ثابت یا همراه به آن ها دسترسی پیدا کرد. AOLbyPhone نمونه ای از سرویسی است که به کاربران امکان می دهد پست الکترونیکی، اخبار و محتوای دیگری را از طریق تلفن از AOL بازیابی کنند. در این سرویس هم از ویژگی تشخیص صوت و هم از فناوری تبدیل متن به صوت استفاده شده است. شرکت هایی مانند BeVocal (bevocal.com)  دسترسی به اینترنت را از طریق تلفن و ابزارهایی ممکن می سازند که برای برقراری ارتباط با پورتال های صوتی طراحی شده اند.  پورتال های صوتی به خصوص برای سازمان هایی مفید واقع می شوند که به مشتریان امکان می دهند شخصاً به اطلاعات صوتی موجود در پایگاه داده اینترنت دسترسی یابند (به عنوان مثال یافتن وضعیت پروازها در delta.com).

...
information-portals-part-12
  • design4
  • design4
design7