چرا باید از سیتم مدیریت مشتریان (CRM) استفاده کرد؟

چرا باید از سیتم مدیریت مشتریان (CRM) استفاده کرد؟

1- تمام اطلاعات مشتریان در این سیستم ذخیره و قابل دسترسی می باشد.

2- در صورت افزایش حجم اطلاعات مشتریان امکان مدیریت و یکپارچگی اطلاعات در CRM.

3- برای دسترسی بهتر به اطلاعات مشتریان و ارائه خدمات منظم و منسجم.

4- جهت نگهداری و دسترسی اطلاعات تمام افراد مورد نظر ما به صورت منسجم و به صورت گروه بندی شده.

5- امکان جستجو و گزارش گیری اطلاعات مشتریان  

6- داده کاوی اطلاعات: جهت بررسی و آنالیز اطلاعات مربوط به مشتریان

7- حفظ ارتباط بین فروشنده و مشتری: از طریق ارسال پیام های تخفیف و تبریک و ....

8- گزارش کنترل کیفیت ومیزان رضایت مشتریان

9-سرعت دادن خدمات به مشتریان و صرفه جویی در وقت

10- ایجاد باشگاه مشتریان وفادار

...
why-should-you-use-a-customer-relationship-management-system
  • design4
  • design4
design7