متن نامه جهت دریافت کد انتقال دامین

متن نامه جهت دریافت کد انتقال دامین

از:

به: گروه نرم افزاری آرین

با سلام و احترام

اینجانب ........................  مدیر عامل ................................ درخواست دارم کد انتقال سایت ............................ را از طریق * ........................... ارسال نمایید. همچنین متعهد می شوم که از این پس گروه نرم افزاری آرین (به شماره صنفی 0466382386) هیچ مسئولیتی نسبت به وب سایت، هاست، دامین و ارائه کلیه خدمات به شرکت ...................... بر عهده ندارد.

 

مهر و امضاء                   

 

* از طریق تلگرام - کتبی - تماس


دانلود فایل متن نامه جهت دریافت کد انتقال دامین

...
the-text-of-the-letter-to-receive-the-domain-transfer-code
  • design4
  • design4
design7