رسالت واحد فروش

رسالت واحد فروش

1- ارتقاء مشترکین موجود

2- رسیدگی به مشتریان فعلی (فصلی) + تبلیغات

3- خلاقیت در فروش (طرح های فصلی)

4- ایجاد بازار جدید

5- آگاهی از همایش ها و نمایشگاه های کشوری و منطقه ای

...
the-mission-of-the-sales-unit
  • design4
  • design4
design7