در جلسه مشاوره کسب و کار چه نکاتی تبین می گردد

راه اندازی و شروع یک کسب و کار علاوه بر وسوسه برانگیز و جذاب بودن می‌تواند سخت و طاقت فرسا هم باشد. اما برای اینکه در این راه موفق شوید خوب است از توصیه های یک مشاور کسب و کار بهره ببرید. در ادامه توصیه هایی برای شروع کسب و کار، برندینگ و برندسازی را برایتان بیان می کنیم که می‌تواند در نقش یک مشاور کسب و کار واقعا عالی عمل کند. ولی قبل از رسیدن به جلسه باید موارد ذیل را بررسی کنید.

برای خود یک پیش طرح مشخص کنید

 • 1. خودتان را ارزیابی کنید
 • 2. ایده‌هایتان را پرورش دهید
 • 3. ایده هایتان را آزمایش کنید
 • 4. یک طرح جامع کسب و کار بنویسید
 • 5. بازار خود را بشناسید
 • 6. هزینه‌ها را تعیین کنید
 • 7. بودجه ریزی کنید
 • 8. سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنید
 • 9. یک ساختار قانونی تعیین کنید
 • 10. یک سیستم پشتیبانی عالی ایجاد کنید
 • 11. از منابع رایگان بهره ببرید
 • 12. تعهدات مالیاتی خود را بشناسید
 • 13. ایده‌هایتان را با اعضای خانواده و دوستان‌تان به اشتراک بگذارید
 • 14. از تنها شدن نترسید
 • 15. برای جلسات کاری حسابی آماده شوید
 • 16. رقابت نباید شما را بترساند
 • 17. به مشتریان برجسته فکر کنید

اهمیت یک طرح کسب و کار

هر کارآفرینی که در حال انجام یک فعالیت بازرگانی بوده یا درصدد راه اندازی یک کسب و کار جدید است نیازمند بیزینس پلن یا طرح کسب و کاری مبتنی بر یک درک صحیح از واقعیت است تا بتواند احتمال موفقیت خود را افزایش دهد. تحقیقات ثابت کرده است که شرکتهایی که عمیقاً در برنامه ریزی فعالیت بازرگانی خود درگیر می شوند عملکرد بهتری در مقایسه با سایرین دارند. متأسفانه، مطالعات همچنین نشان میدهد که شرکتهای کوچک علاقۀ چندانی به تهیۀ بیزینس پلن (طرح کسب و کار ) ندارند. بسیاری از کارآفرینان هیچگاه زمانی را به تهیۀ طرح کسب و کار خود اختصاص نمی دهند. متأسفانه، پیامدهای مربوط به فقدان برنامه ریزی در نرخ بالای شکستی که بسیاری از شرکتهای کوچک تجربه میکنند کاملاً مشهود است. طرح کسب و کار یک خلاصۀ مکتوب از فعالیت بازرگانی پیشنهادی کارآفرین، جزئیات عملیاتی و مالی، فرصتها و استراتژیهای بازاریابی و مهارتها و تواناییهای مدیران است. هیچ جایگزینی برای یک طرح کسب و کار (بیزینس پلن) حساب شده وجود ندارد و هیچ میانبری نیز برای تهیۀ آن قابل تصور نیست. برای کارآفرین، این طرح به عنوان یک نقشۀ راه در مسیری عمل میکند که به ایجاد یک کسب و کار موفق ختم میشود. این فرآیند توصیف کننده مسیر، اهداف، جایگاه مطلوب و نحوه رسیدن به آن است. وجود این طرح نشانۀ انجام تحقیقات لازم توسط کارآفرین مذکور، مطالعۀ کافی فرصتهای کسب و کار و آمادگی کافی برای سرمایه گذاری با استفاده از یک مدل منطقی است. به طور خلاصه، یک طرح کسب و کار بهترین تضمین کارآفرین برای اجتناب از راه اندازی کسب و کارهای محکوم به فناست. یک بیزینس پلن (طرح کسب و کار) سه وظیفۀ اساسی را دنبال میکند. اول و مهمتر از همه، این فرآیند راهنمای کارآفرین است و از طریق ترسیم راهکارهای آتی و تدوین استراتژی کسب موفقیت این کار را انجام میدهد. طرح مذکور مجموعه ای از ابزارها شامل بیانیۀ مأموریت، اهداف بلندمدت و میان مدت، تجزیه و تحلیل بازاریابی، بودجه ها، پیشبینی های مالی، بازارهای هدف و استراتژی ها را فراهم میکند که در هدایت موفق شرکت به کارآفرین کمک میکند. این فرآیند به مدیران و کارکنان حس هدفمند بودن میدهد ولی طرح مذکور تنها در صورتی کارآیی خواهد داشت که همۀ افراد در ایجاد، به روز رسانی و تغییر آن سهیم باشند. هر چه میزان مشارکت اعضای تیم در تهیۀ طرح بیشتر باشد، طرح مذکور منطقیتر خواهد بود. خصوصاً در مراحل حیاتی آغازین و توأم با ابهام اولیه، این طرح برای همۀ افراد اهدافی را مشخصمیکند که میتوانند بدان سمت حرکت نموده و معیاری را تعیین میکند که میتوان از آن برای سنجش عملکرد واقعی در مقایسه با اهداف استفاده نمود. تهیۀ چنین طرحی کارآفرینان را مجبور میکند تا ایدههای خود را به بوتۀ آزمونِ واقعیت بسپارند و ببینند که آیا ایده مذکور عملاً سودآور است یا نه؟ کارکرد دوم طرح کسب و کار، جذب وام دهندگان و سرمایه گذاران است. مالکان مؤسسات بازرگانی غالباً بدون آمادگی کافی و تعریف مفهوم کسب و کار به وام دهندگان و سرمایه گذاران مراجعه میکنند. صرفاً نوشتن یک سری اعداد و ارقام روی برگۀ یادداشت برای پشتیبانی از درخواست وام کفایت نمیکند. بدون یک طرح کسب و کار منسجم، درخواست وام یا تلاش برای جذب سرمایه گذاران به ندرت منجر به جذب سرمایۀ مورد نیاز میشود. در عوض، بهترین راه برای تضمین تأمین سرمایۀ مورد نیاز، تهیۀ یک طرح کسب و کار منطقی است که کارآفرین را قادر میسازد تا به وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه، پتانسیلهای کسب و کار موصوف را ارائه کند. کارآفرینان باید توجه زیادی به جزئیات داشته باشند چرا که این امر به برنامۀ ارائه شده به وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه مربوط میشود. کیفیت طرح کسب و کار شرکت تأثیر زیادی بر تصمیم افراد برای ارائۀ وام یا سرمایه گذاری دارد. این امر، همچنین بیانگر اولین احساس وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه درباره شرکت و مدیران آن است. بنابراین، محصول نهایی باید هم از نظر شکل ظاهری و هم از نظر محتوا کاملاً صیقل خورده و حرفه ای به نظر برسد.