با قیمت گذاری محصولات درون اینترنت نمایندگان در شهر ها دیگر ناراضی می گردند؟

با قیمت گذاری محصولات درون اینترنت نمایندگان در شهر ها دیگر ناراضی می گردند؟

سه راه حل برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد:

1- با برند جدیدی وارد اینترنت شوند.

2- با قیمت نمایندگی محصولات را بفروش برسانند.

3- برای درخواست های فروش درون هر شهرستان در صورت وجود نمایندگی به آنها ارجاع داده وحتی نمایندگان هر شهر خود را درون وب سایت معرفی نمایید.

...
internet-product-pricing
  • design4
  • design4
design7