نکات مهم در تولید قالب

نکات مهم در تولید قالب

1- از کنترل های submit دار استفاده نشود.

2- خارج از head و body اسکریپت استفاده نشود.

3- به خود class style ،body , head داده نشود.    

4- اسکریپتی داخل، body  یا head جهت اجرا نباشد.

5- اسکریپت های اضافه مثل آمارو بازدید در بخش تنظیمات قرار گیرد.

6- برای نام گذاری فایل ها از کلمات استاندارد استفاده گردد.

index.htm, page.htm, About Contact.htm, Gallery.htm, Image.htm, Shop.htm, product.htm, Blog.htm, Search.htm, 404.htm

7- برای صفحات از متا تگ عنوان- توضیح-کلمه کلیدی- آیکن استفاده نگردد.

8- برای عناوینی مانند تاریخ و متن و ... از تگ های استاندارد یا سفارشی استفاده کنیم که قابل مدیریت در قسمت کدهای کوتاه باشد.

9- برای کیفیت لود سایت ها از اسکریپت ها اضافه تصاویر پرچم و اسکریپت های نمایشی حتی المقدور استفاده نشود.

 

...
important-points-in-mold-production
  • design4
  • design4
design7