آیین نامه فروش آرین

آیین نامه فروش آرین

 

آیین‌نامه فروش
1.  خرید به‌صورت نقدی شامل 10% تخفیف می باشد.
2.  50% به‌صورت نقد و مابقی طی چک 2 ماهه می باشد.
3.  فروش فوق‌العاده و حراج عرضه خدمات به قیمت حداقل 5% پایین‌تر از قیمت متعارف در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط آیین‌نامه شرکت فنی مهندسی آرین می باشد.
4.  فروش اقساطی، عرضه خدمات به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای آن به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط آیین‌نامه شرکت فنی مهندسی آرین می‌باشد.
فروش اقساطی
ماده1: چنانچه شرکت برای فروش اقساطی خدمات تمایل به دریافت مبلغ مازاد بر قیمت نقدی آن را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافقی بین خریدار و فروشنده خواهد بود.
تبصره1: اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی به‌صورت قطعی برای خدمات ارائه‌شده توسط شرکت الزامی می‌باشد.
ماده2: درفروش اقساطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل خدمات، مبلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول فروش اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.
ماده3: درصورتی‌که خریدار قبل از سررسید مقرر قصد واریز تمام یا بخشی از بدهی خود را داشته باشد فروشنده (شرکت) مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً بر اساس فرمول اولیه محاسبه و تسویه‌حساب نماید.
ماده4: در صورت فروش اقساطی واحد فروش موظف به دریافت چک های اقساط به صورت کامل از فروشنده می باشد.

...
aryan-sales-regulations
  • design4
  • design4
design7