نمایشگاه ها

تفاهم نامه گلاب گیران کاشان با مرکز تجارت الکترونیک آرین

گلاب گیران کاشان

مشاهده

تفاهم نامه شهرک صنعتی راوند کاشان با مرکز تجارت الکترونیک آرین

شهرک صنعتی راوند کاشان

مشاهده

همایش گلاب گیران بخش نیاسر با حضور گروه نرم افزاری آرین

جلسه گلاب گیران بخش نیاسر

مشاهده

حضور تیم آرین در همایش بزرگ اتحادیه فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان

حضور تیم آرین در همایش بزرگ اتحادیه فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان

مشاهده