همایش ها و سمینارها

همایش گلاب گیران بخش نیاسر با حضور گروه نرم افزاری آرین

جلسه گلاب گیران بخش نیاسر

مشاهده

حضور تیم آرین در همایش بزرگ اتحادیه فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان

حضور تیم آرین در همایش بزرگ اتحادیه فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان

مشاهده