فرم استخدام

نام و نام خانوادگی *
تحصیلات *
تاریخ تولد *
رشته تخصصی *
رشته مورد علاقه *
سابقه کار *
سابقه کار تیمی *
به کدام کار خود در گذشته افتخار می کنید *
تصور شما از پیشرفت تکنولوژی در 10 سال آینده چیست *
فکر میکنید در چه کاری از همه بهتر ظاهر می شوید *
تمایل به همکاری در چه زمینه ای از تخصص های شرکت را دارید *
در 10 سال آینده شما کجا هستید و چه امکانات رفاهی و توانمندی های دارید *
در صورت امکان بزرگترین آرزوی خود را شرح دهید 
آیا از نظر جسمی بیماری یا معلولیتی دارید (توضیح دهید) 
تلفن *
تلفن همراه *
ایمیل *